O společnosti

O společnosti

Naše společnost se již několik let též úspěšně zabývá veškerými stavebními pracemi od rekonstrukcí a výstavbou budov, rodinných domů, zahrad včetně kompletní realizací staveb průmyslových hal a objektů, rekonstrukcí, oprav a sanací silničních i želežničních mostů. Zakládání staveb, zemní a tesařské práce, veškeré zednické práce, uložení a zpracování betonu, průmyslové podlahy upravené strojním hlazením, cementové a epoxidové podlahy, monolitické stěny v barevných variacích s příměsí barvy případně s použitím bílého betonu. Rovnež provádíme kompletní přestavby bytů a bytových jader, úpravy a opravy interiérů.

Zakládáme si na individuálním přístupu ke klientovi a k jeho specifickým požadavkům a nárokům.  Nabízíme klientům poradenství a konzultace, stavební a technický dozor.

Před zahájením každého projektu a i v jeho průběhu pečlivě sledujeme naplňování požadavků na ochranu životního prostředí. Všechny realizované stavby se snažíme koncipovat tak, aby měli co nejnižší negativní dopad na své okolí jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení.

Zajišťujeme kompletní přípravu od vypracování projektové dokumentace,  cenového návrhu, reálného termínu dokončení stavby až po samotnou realizaci stavby včetně dokončovacích prácí v objektu. Pomáháme klientům i se všemi potřebnými zprávami ke kolaudaci stavby. Samozřejmostí je i doložení všech potřebných atestů a zkoušek k dodávaným materiálům a technologiím, přičemž všechny používané materiály a technologie vždy konzultujeme s klientem, abychom společně vybrali nejvhodnější a nejefektivnější variantu.

TECHNICBETON s.r.o.
Tachovské nám. 90/2, Praha 3

Kancelář:
Pod Bání 2001/23, Praha 8 - Libeň

IČ: 28437250, DIČ: CZ28437250
Poslední refrence

Betonáž venkovních manipulačních ploch s povrchovou úpravou striáž